Sådan tackler du kulturforskelle på arbejdspladsen

Når du rejser til udlandet for at begynde i en ny stilling, vil du med al sandsynlighed komme til at arbejde sammen med kolleger fra dit nye værtsland, eller måske endda kolleger fra hele verden, hvis du arbejder for en international virksomhed. Det er derfor næsten uundgåeligt, at du vil møde kulturforskelle blandt dine nye kolleger, enten i måden I tilgår jeres arbejde på eller i måden, hvorpå I omgåes hinanden socialt. Når du første gang møder sådanne kulturforskelle, kan de måske virke forvirrende, men de er først og fremmest en fordel!

Kulturforskelle er en fordel

Kulturforskelle er på ingen måde en ulempe, snarere tværtimod. Det er i mødet med en ny kultur og arbejdskultur, at du kommer til at opnå en masse ny indsigt i verden omkring dig, og højst sandsynligt også om dig selv! Alle kulturer er forskellige, og at arbejde i udlandet er en fantastisk mulighed for at få indsigt i en anden kultur, men også for at øve sig i at forstå og imødekomme andre kulturers mentalitet, skikke og omgangsformer, og dermed udvide sin egen horisont og sit kendskab til verden. Derfor kan det selvfølgelig stadig føles som en udfordring at vænne sig til helt nye omgangsformer. Dette skal man naturligvis ikke være blind for, og derfor har vi i denne artikel samlet en række gode råd til, hvordan du bedst tackler kulturforskelle på din nye arbejdsplads. Hvis du som udgangspunkt har en positiv indstilling til kulturforskelle som en force og en fordel på enhver arbejdsplads, snarere end en ulempe og en udfordring, så er du allerede kommet et rigtigt langt stykke ad vejen til at kunne trives på din nye arbejdsplads.

Normer på arbejdspladsen

En af de grundlæggende potentielle kulturforskelle, som du bør sætte dig ind i som det første, efter du har takket ja til din nye stilling i udlandet, er normer på arbejdspladsen. Hermed menes arbejdspladsens forventninger til dine mødetider, din påklædning og din generelle opførsel på din nye arbejdsplads. I Danmark har vi generelt en meget afslappet arbejdskultur, hvor mange arbejder med fleksible mødetider, vi går afslappet klædt i jeans og sneakers på arbejdet, og vi har ofte en tilbagelænet omgangstone med vores kolleger, som vi måske deler private historier eller vittigheder med. Dette er dog ikke nødvendigvis arbejdskulturen i andre lande verden over. Først og fremmest er det naturligvis vigtigt, at du har en klar forståelse af forventningerne til dine arbejdstider og din mulighed for at være fleksibel med disse. Dernæst er det en god ide at sætte sig ind i eventuel dress code på din nye arbejdsplads: Påklædning som sneakers, jeans og shorts kan på nogle arbejdspladser være ilde set. Har din arbejdsplads sådanne regler for påklædning samt fx mødetider og andet, vil dette som regel stå i din ansættelseskontrakt.

Kommunikation med kolleger

Ovenstående er altså nogle af de helt konkrete måder, hvorpå din nye arbejdsplads eventuelt opererer med en kultur, som er anderledes end den, du sikkert er vant til fra Danmark. Fordi sådanne regler for mødetider og påklædning er helt konkrete, vil de som sagt ofte stå sort på hvidt i din nye ansættelseskontrakt, men er du i tvivl, kan du altid spørge en HR-medarbejder på din nye arbejdsplads. De mere interessante, og nogle gange også mere udfordrende, kulturforskelle, er imidlertid ofte dem, som forbliver usagte og er sværere at beskrive konkret. Dette kan eksempelvis være kulturforskelle omkring, hvordan dine nye kolleger kommunikerer med andre på arbejdspladsen. Er du blevet ansat i et stort internationalt firma med mange forskellige typer ansatte, er det vigtigt at være opmærksom på, at du er omgivet af mennesker med vidst forskellige kulturer, religioner, omgangsformer og sans for humor. Inden du har lært dine nye kolleger godt at kende, er det derfor oftest et godt råd at være respektfuld og diskret, når du eksempelvis fortæller anekdoter fra dit eget liv, vittigheder eller lignende – ikke alle finder de samme ting sjove. Til gengæld vil du, når du har lært dine nye kolleger bedre at kende, måske have muligheden for at få indsigt i og lære en helt ny type humor eller omgangstone. Du skal ikke blive overrasket, hvis du efter to måneder i dit nye job pludselig lægger mærke til, at du griner af ting, som du måske ikke ville have syntes var sjove blot et par måneder tidligere. Kultur smitter nemlig, og hvis du er åben over for at forstå og blive en del af den nye kultur, så smelter forskellene hurtigt væk.

Kommunikation med din chef

Vores bedste råd er altså at være respektfuld og åben i din kommunikation med nye kolleger og have forståelse og anerkendelse for jeres forskelligheder. Men der kan også være usagte regler for, hvordan over- og underordnede kommunikerer med hinanden på en arbejdsplads i en fremmed kultur, som det vil være en fordel for dig at være opmærksom på. Generelt er mange arbejdspladser i Danmark ikke præget af meget hierarkiske strukturer, og det er ikke usædvanligt, at over- og underordnede omgås på samme måde som kolleger med samme stillingsbetegnelse. Vær opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet i andre kulturer, hvor over- og underordnede måske har et venligt og høfligt, men også reserveret, forhold til hinanden på grund af en hierarkisk organisationsstruktur. Dette er endnu en usagt, potentiel kulturforskel, som ikke vil stå beskrevet sort på hvidt i din arbejdskontrakt, men som du hurtigt vil kunne fornemme, når du er begyndt på din nye arbejdsplads. Det bedste råd i den forbindelse er derfor at være opmærksom på, hvordan dine kolleger tiltaler og omgås med din chef, og ganske enkelt følge deres eksempel.

Forskellige arbejdsmetoder

Måske er den største udfordring, du møder på en udenlandsk arbejdsplads, ikke selve kommunikationsformerne, men dine kollegers eller chefers tilgang til selve arbejdet. Måske benytter de metoder, som er helt fremmede for dig, eller endda virker uproduktive og irrelevante, eller måske har de omvendt supermoderne metoder og teknologi, som du får travlt med at lære og følge med i. Uanset hvad kan begge dele være en stor fordel for dig og din egen læring, som du kan trække på, når du skal videre i dit arbejdsliv og din karriere. Selv metoder og tilgange, som virker uproduktive, vil nemlig lære dig at forholde dig kritisk til, hvad en produktiv arbejdsform egentlig indebærer, og det vil få dig til at reflektere over, hvad du betragter som en produktiv og fornuftig indtilling til dit arbejde. Disse betragtninger var du måske ikke på samme måde blevet tvunget ud i på en dansk arbejdsplads med velkendte arbejdsmetoder. Det er netop derfor, at kulturforskelle kan være med til at ruske os ud af vores vante tankemønstre og rutiner, og få os til at reflektere.

Hav en nysgerrig indstilling

Det absolut bedste råd, når du møder kulturforskelle på din nye arbejdsplads, er at have en nysgerrig indstilling – også til forskelle, som måske umiddelbart virker irriterende, irrationelle eller uproduktive. Det er vigtigt at huske på, at ingen kultur er bedre end en anden, og alle har forskellige måder at gøre tingene på – men vi har også alle indgroede vaner, som er påvirket af vores egen kultur. Og indgroede vaner er værd at ruske op i og evaluere. Netop derfor er kulturforskelle på en arbejdsplads ofte et berigende element. Hvis du – i stedet for at irriteres – observerer dine kollegers måder at udføre deres arbejde eller kommunikere med hinanden på, vil du måske hen af vejen opdage, at dele af deres kultur faktisk er mere produktiv og meningsgivende end din egen. Ved at lære af andre kulturer vil du gradvis justere på din egen arbejdskultur og omgangsform, som dermed i højere grad bliver en mosaik af forskellige kulturer, som du har observeret og lært af undervejs i dit udenlandske arbejdsophold. Ved endt ophold vil du rejse hjem og være rig på ny indsigt.

Stå ved dine værdier

Kulturforskelle på en arbejdsplads er i langt de fleste tilfælde en stor fordel, både for arbejdspladsen og for de individuelle medarbejdere, der bliver beriget af de mange forskellige, kulturbetingede tilgange til livet. Men dette betyder naturligvis ikke, at kulturforskelle i nogle tilfælde ikke også kan lede til problemer eller konflikter. Det er uhyre vigtigt at være respektfuld og åbensindet på en international arbejdsplads, men samtidig skal både du og dine kolleger naturligvis stå ved egne værdier og grænser i tilfælde, hvor disse bliver udfordret enten af kolleger eller chefer. Eksempelvis kan nogle kulturer eventuelt have en mere patriarkalsk arbejdskultur, hvor det ikke er uhørt, at mandlige kolleger behandler kvindelige kollegers arbejde og ideer med manglende respekt og anerkendelse. Sådanne arbejdspladser kan i øvrigt findes overalt i verden, men hvis nogle af dine nye kolleger eller chefer kommer fra en arbejdskultur, hvor dette i høj grad har været normaliseret, er det naturligvis vigtigt at stå fast på egne værdier og grænser, når en fremmed kultur er decideret respektløs eller uproduktiv over for den enkelte ansatte og arbejdspladsens produktivitet og trivsel i det hele taget.

Vend beriget hjem

Uanset hvilke typer kulturforskelle du har måttet forstå og tackle på din udenlandske arbejdsplads, kan det næsten garanteres, at du vil vende beriget hjem til Danmark og til dit videre arbejdsliv. Evnen til at kunne arbejde sammen med kolleger fra hele verden er en uhyre vigtig kvalitet, som du vil kunne trække på mange år ud i fremtiden. Samtidig vil du vende hjem til det danske arbejdsmarked med nye erfaringer og observationer af andre kulturers arbejdsmetoder, som kan nuancere din tilgang til en ny stilling og nye arbejdsområder.
Publiceringsdato 09.09.2019
Del på:
Bliv ansat hurtigt
Personlig rådgivning
Velkendte firmaer

Nyttige artikler

Anbefalede job

Oplev disse lande

Annonce