Brugervilkår

BRUGERBETINGELSER OG BRUKERVILKÅR

Disse brugerbetingelser gælder dig som arbejdsgiver eller arbejdssøgende, der anvender Workwide AB:s hjemmeside Workwide.dk

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du som bruger disse betingelser, og disse betingelser omfatter også særlige bestemmelser, som gælder for arbejdsgivere ved udgivelse af jobannoncer.

Registrering m.m. til Nyhedsbrev og Jobovervågning

I forbindelse med registrering til nyhedsbrevet og jobovervågning skal du angive en gyldig e-mailadresse. Du har ansvaret for, at sådanne oplysninger er korrekte, og må ikke angive fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger. Du har selv ansvaret for at opdatere dine oplysninger om hjemmesiden. Vi anbefaler, at du holder dine loginoplysninger og din adgangskode hemmelig.

Du er indforstået med, at Workwide AB kan få brug for at kopiere, ændre formatet af, omkode eller på anden måde behandle indhold, som du har oprettet til hjemmesiden, før f.eks. at kunne:

Opfylde tekniske krav for hjemmesiden eller følge begrænsningerne eller betingelserne for hjemmesiden.
Gøre indholdet tilgængeligt for hjemmesidens brugere
Lagre og hente indholdet

Anvendelse

Du må ikke anvende hjemmesiden til at sende, udgive, opbevare eller henvise til materiale, som er i strid mod lovgivningen eller andre regler. Du må ikke trænge ulovligt ind i andres immaterialrettigheder eller andre rettigheder, som kan ses om krænkende, stødende, truende eller på anden måde upassende.

Når du anvender Workwide AB's tjenester, må du heller ikke:

  • Deltage i eller understøtte ulovlige aktiviteter.
  • Anvende tjenesten på en måde, som skader os, vores annoncører eller kunder, anvende dele af tjenesten som et mål for uønsket masseudsendelse eller uønsket e-mail-reklame (”spammail”).
  • Systematisk downloade store dele af hjemmesidens indhold, f.eks. mange jobannoncer, medier eller andre oplysninger
  • Anvende en anden automatiseret proces eller tjeneste end de, som Workwide AB stiller til rådighed, for at anvende eller få adgang til tjenesten.
  • Anvende forbudte midler for at ændre eller omdirigere eller forsøge på at ændre eller omdirigere tjenesten.
  • Udføre en aktivitet, som medfører en urimelig stor belastning af Workwide AB's hjemmeside(r).
  • Beskadige, inaktivere, overbelaste eller forringe tjenesten eller videresælge eller sprede tjenesten eller dele af den.

Foranstaltninger ved overtrædelse af Brugerbetingelser

Ved overtrædelse af Workwide AB's brugerbetingelser har Workwide AB ret til at fjerne materiale fra hjemmesiden, blokere dig fra hjemmesiden og træffe de foranstaltninger, som Workwide AB anser for nødvendige.

Dit erstatningsansvar

Som bruger er du erstatningspligtig over for Workwide AB for de skader på Workwide AB, du er skyld i på grund af din udgivelse af materiale på hjemmesiden. Det samme gælder anvendelse af hjemmesiden samt overtrædelse af brugerbetingelser, som skader Workwide AB.

Ansvarsbegrænsning

Workwide AB stiller hjemmesiden og tjenesten til rådighed ”som den er og forefindes”. De har ikke ansvar for, at oplysninger i det materiale, som lægges op på hjemmesiden, er korrekte, relevante eller fuldstændige.

Workwide AB kan ikke garantere, at hjemmesiden er fejlfri, at den fungerer hele tiden, eller at den ikke kan rammes af forstyrrelser og tekniske problemer, som til tider gør hjemmesiden langsom eller utilgængelig. Workwide AB garanterer heller ikke, at hjemmesiden er sikker eller fri for virus eller lignende. Workwide AB forsøger naturligvis at løse sådanne problemer så hurtigt som muligt, men tager ikke ansvaret for eventuelle skader, som kan ramme dig i perioden. Workwide AB erstatter ikke omkostninger eller andre skader for dig på grund af anvendelsen af hjemmesiden.

Workwide AB tager kun ansvar for direkte skader ved forsætlig eller grov skødesløshed op til et maksimalt beløb, som svarer til tjenesteafgiften for en måned.

Hjemmesidens aktivitet

Workwide AB forbeholder sig retten til at gennemføre ændringer af hjemmesiden uden varsel. Workwide AB har også ret til når som helst at ophøre med at stille hjemmesiden til rådighed og skal i den forbindelse underrette arbejdsgivere, som har betalt for jobannoncer på hjemmesiden, så de ikke går glip af allerede betalte annoncer.

Lovvalg og tvister
For Betingelsesbetingelserne gælder svensk lovgivning. Eventuelle tvister angående Brugerbetingelser skal afgøres ved svenske domstole med Karlstads byret som førsteinstans.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet på hjemmesiden, skal du kontakte [email protected]

Workwide AB
Trekantsgatan 3
652 20, Karlstad
Sweden

Simon Nilsson
[email protected]

VAT number: 556959240401
Company registration number: 556959-2404

Anbefalede job

Oplev disse lande