Persondatapolitik

1.   Hvem er persondataansvarlig?

Persondataansvarlig i Workwide Group er Workwide AB, org. nr.: 556959 -2404, Wåxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad, Sverige ("Workwide", "vi" eller "os"). Vi vedligeholder jobsites for arbejdssøgende, hvor arbejdsgivere annoncerer ledige stillinger rundt om i verden ("Tjeneste", "Tjenesten", "Tjenester" eller "Tjenesterne"). Dette dokument udgør vores politik vedr. indsamling, behandling og sletning af personoplysninger.

Iflg. EU's Databeskyttelsesforordning 2016/679 (også kaldet GDPR) er vi dataansvarlige for behandling af persondata, som vi indsamler mhp. vores specifikke anvendelse (formål) og behandling (hjælpemidler). Med persondata menes information, som direkte eller indirekte kan henføres til en nulevende, fysisk person – fx navn og adresse, men også lokaliseringsdata eller IP-adresser.

Vi arbejder med pålidelige tredjeparter for at indsamle data. Vi deler også undertiden oplysninger med disse tredjeparter, såsom din e-mailadresse eller telefonnummer. Disse tredjeparter kan koble dine data sammen med andre oplysninger, de indsamler, for at skabe skræddersyede målgrupper eller levere målrettet reklame. For information om, hvordan disse tredjeparter behandler dine data, bedes du se på følgende links: Sådan bruger Google oplysninger

2.   Hvilke personoplysninger behandles?

Vi behandler dine kontaktoplysninger – fx navn, e-mailadresse og telefonnummer. Disse personoplysninger indsamles via vores kontaktformular for arbejdsgivere eller ansøgningsformular for jobsøgende.

Desuden behandler vi indholdet af dit cv, det personlige brev du uploader på vores hjemmeside eller sender til os samt øvrig information, som du angiver i forbindelse med din anvendelse af Tjenesterne – sidstnævnte kan fx være branche- og stillingspræference.

Vi behandler også automatisk indhentet it-information såsom IP-adresse, enhedsidentifikation, lokaliseringsdata og cookies. Vi behandler forskellige cookies alt efter, hvilken af vores platforme du anvender. Du kan finde vores cookie-politik for de forskellige platforme her

Bemærk venligst, at vi ikke kan levere Tjenesterne i deres helhed til dig, hvis du ikke giver os adgang til de personoplysninger, der er beskrevet ovenfor.

3.   Hvorfor behandler vi disse personoplysninger?

Vi behandler de ovenstående personoplysninger med følgende formål og på følgende lovgrundlag:

Din kontaktinformation bruges til udsendelse af vores egne nyhedsmails og jobtilbud, baseret på dit eget samtykke til at modtage information, som kan være interessant for dig.

Behandling og videreformidling af din kontaktinformation, dit cv og din personlige tekst til arbejdsgiveren er en del af vores kernevirksomhed. Denne information behandles, for at du skal kunne benytte vores tjenester fuldt ud i overensstemmelse med anvendelsesvilkårene. Denne databehandling sker med opfyldelse af aftalen som retsgrundlag. Dit cv kan indeholde personfølsom information, og disse personoplysninger behandles af os med dit udtrykkelige samtykke som retsgrundlag. Dit samtykke indhentes i forbindelse med, at du indsender oplysningerne til os.

Vi behandler it-tekniske data for at sikre den fulde tekniske funktionalitet af Tjenesterne samt for at forhindre anvendelse af Tjenesterne i strid med aftalevilkårene. Dette sker med opfyldelse af aftalen som retsgrundlag. Vi behandler ligeledes disse data med baggrund i vores berettigede interesse i at sikre, at vores Tjenester ikke bliver misbrugt og for at beskytte os selv og vores brugere. Disse it-tekniske data behandles desuden mhp. statistik og analyse for at videreudvikle vores Tjenester – med vores berettigede interesse som retsgrundlag. Denne information har dog udelukkende relevans for os som statistiske data – ikke mhp. identifikation af individuelle brugere.

Mht. databehandlingsaktiviteter, som er begrundet i vores berettigede interesser, har vi foretaget en afvejning af vores berettigede interesser i forhold til vores databehandlings betydning for dine interesser og ret til privatliv. Vi er kommet frem til, at vores berettigede interesser kan tilgodeses, uden at vores deraf følgende databehandling udgør en trussel mod dine interesser og ret til privatliv.

4.   Hvem deles mine personoplysninger med?

Kontaktoplysninger, cv og den personlig tekst deles udelukkende med de virksomheder, som vi samarbejder med, som er angivet i den pågældende jobannonce, eller som har interesse i at tilbyde den jobsøgende et job. Vi deler udelukkende disse personoplysninger med det formål at formidle information til arbejdsgivere, som den jobsøgende kan have interesse i. Vi har aftaler med alle vores partnere, og vi har derfor også relevant databeskyttelse på plads, der følger EU-kommissionens retningslinjer. Vi følger løbende op på, at vores partnere håndterer persondata på forsvarlig vis og i overensstemmelse med de regler, som vi selv følger – uanset om disse partnere befinder sig i eller uden for EU.

Visse af vores it- og teknikleverandører kan have behov for at behandle data uden for EU/EØS. Vi implementerer derfor relevante sikkerhedsforanstaltninger mht. dataoverførsel til/fra disse leverandører – jf. EU-kommissionens retningslinjer. Du kan få yderligere information om disse dataoverførsler ved at kontakte os.

Du skal være opmærksom på, at når du besøger vores hjemmeside, kan du støde på links til andre hjemmesider, hvis indsamling af personoplysninger er uden for vores kontrol. Hvis du vælger at besøge disse hjemmesider, vil deres persondatapolitik i disse tilfælde være gældende for den information, du afgiver til dem.

5.   Hvor længe opbevares personoplysningerne?

En kopi af din ansøgning gemmes i Workwides krypterede database. Det sker for at sikre, at vi har en kopi af det, der er sendt til arbejdsgiverne. Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at stille Tjenesterne til rådighed for brugerne – og så længe, som vi har en berettiget interesse i at opbevare dem af juridiske hensyn. Du kan til enhver tid anmode om at få slettet dine persondata, og de slettes under alle omstændigheder, når de ikke længere er nødvendige for vores databehandling.

6.   Kan jeg bede jer om at rette eller slette mine personoplysninger eller tilbagekalde mit samtykke?

Ja, naturligvis. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsmails, kan du enten fravælge dem eller anmode om sletning af dine persondata. Det samme gør sig gældende, hvis du har bestilt en Tjeneste via os og gerne vil have slettet dit cv og dine kontaktoplysninger. Vi vil endda gøre os rimelige anstrengelser for at informere evt. modtagere (virksomheder) om dit ønske om sletning. Kontakt os på [email protected], så ordner vi det.

Du har ret til at kræve adgang til og yderligere information om vores behandling af dine persondata. Du kan også kræve, at vi retter, udvider eller begrænser vores databehandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til vores databehandling. En sådan tilbagekaldelse påvirker dog ikke lovligheden af tidligere databehandling inden tilbagekaldelsen af samtykket, og af forskellige juridiske årsager kan vi være nødt til at fortsætte med at behandle dine data – dog undtaget i markedsføringsmæssig sammenhæng.

Hvis vores behandling af dine data er baseret på et juridisk grundlag eller opfyldelse af en aftale, har du ret til at kræve dataportabilitet. Det indebærer, at du kan få dine personoplysninger hos os udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre dine data til en anden persondataansvarlig.

7.   Hvilke personoplysninger har I om mig?

Kontakt os på [email protected], så tjekker vi det. Hvis du ønsker det, sender vi dig gerne en oversigt over dine personoplysninger hos os.

8.   Hvis jeg er utilfreds med jeres behandling af mine personoplysninger, hvad kan jeg så gøre?

Kontakt os på [email protected] eller kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected], så vil vi gøre vores bedste for at håndtere og afhjælpe det, du er utilfreds med. Hvis det ikke løser dit problem, kan du klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

9.   Juridiske forespørgsler og forebyggelse af skade

Vi kan være nødt til at opbevare, behandle og dele dine persondata i forbindelse med juridiske forespørgsler (fx husransagelse, domstolsafgørelse, stævning osv.), eller når det er nødvendigt for at opdage, forhindre, efterforske eller dømme bedrageri og anden kriminel aktivitet. Det kan være nødvendigt for at beskytte os selv, dig eller andre brugere, inkl. undersøgelser af om vi har været i god tro iht. relevant lovgivning.

Dette kan omfatte besvarelse af juridiske forespørgsler fra myndigheder uden for EU/EØS, hvor vi må antage, at den pågældende myndigheds lovgrundlag er gyldigt, berører brugere underlagt den pågældende myndighed og er i overensstemmelse med international lov.

Når du anvender vores Tjenester, gemmer vi information om dig. Denne information – inkl. finansielle data – kan blive gemt i en forlænget periode, såfremt informationen danner grundlag for juridiske forespørgsler/krav, myndighedsundersøgelser eller efterforskning vedr. mulige brud på vores aftalevilkår/politikker – samt i øvrigt for tiltag til at forebygge skade.

10. Meddelelse om ændringer

Hvis vi foretager ændringer i denne persondatapolitik, vil den nye persondatapolitik blive offentliggjort [her]. I tilfælde af væsentlige ændringer, der kræver dit samtykke, vil vi kontakte dig direkte.

Workwide AB

Trekantsgatan 3
652 20, Karlstad
Sweden

Simon Nilsson
[email protected]

VAT number: SE 556959240401
Company registration number: 556959-2404

Anbefalede job

Oplev disse lande