Hvor i Europa er det bedst at bo?

Under denne overskrift gemmer der sig en række gode råd til dig, der som dansker har planer om at bosætte dig i udlandet. Denne artikel gennemgår en række forhold, som det er vigtigt at tage bestik af, hvis du som dansker ønsker at bo og arbejde i et andet land. Hvis du har planer i dén retning, så læs endelig videre i de følgende afsnit. "Arbejdskraftens frie bevægelighed" er et grundlæggende princip inden for EU. Derfor tager alle EU-landes udenrigsministerier og ambassader udgangspunkt i dette, og netop af denne grund er det som udgangspunkt ganske ligetil for dig som dansker at bosætte dig i et andet EU-land for at studere eller arbejde. Reglerne for dette kan du finde på Udenrigsministeriets (http://um.dk/) eller de pågældende landes ambassaders hjemmesider – efter devisen "Google is your friend".

Hvor er det så mest attraktivt at bo?

Du er faktisk selv bedst til at besvare ovenstående spørgsmål. Er du studerende og har brug for et fagligt stimulerende miljø, så er Amsterdam eller Berlin muligvis perfekt for dig. Hvis du derimod "bare" søger arbejde uden for Danmarks grænser, er der naturligvis nogle andre hensyn at tage. Det er vigtigt på forhånd at afdække de spørgsmål, der melder sig som led i dine forberedelser til et udlandsophold. Lægger du vægt på godt vejr og en afslappet livsstil, kan du med fordel rette blikket mod det sydlige Europa f.eks. Italien eller Spanien. Hvis du er studerende, er du sandsynligvis begrænset af din studieretning mht. valg af opholdssted. Der er individuelle forbehold og præferencer for enhver, og det kan være vanskeligt at komme med konkrete anbefalinger, som er almengyldige. Vi vil dog alligevel give nogle generelle råd herunder.

Nordeuropa

Norge og Sverige er naturligvis oplagte kandidater. Rejseomkostningerne er begrænsede, sprogbarrieren er overkommelig, naturen er betagende, og kulturen minder om den danske. Der er desuden et veletableret og tæt nordisk samarbejde på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, så studie- og jobmulighederne er generelt gode. Der findes masser af god information og vejledning på internettet. Læs f.eks. mere om det nordiske uddannelsessamarbejde på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside (https://ufm.dk/). Uden for Skandinavien præsenterer bl.a. Storbritannien og Tyskland sig som nærliggende destinationer. Yngre danskere har generelt et ubesværet forhold til engelsk, hvilket letter opholdet i Storbritannien. For Tysklands vedkommende er den geografiske nærhed til Danmark en faktor. Bemærk dog, at Storbritannien i skrivende stund (oktober 2018) er på vej ud af EU, så de fremtidige regler hér er en smule usikre. Også Holland, Belgien og Østrig bør nævnes som mulige udrejsemål.

Sydeuropa

Klimaet i Sydeuropa tiltaler mange. Frankrig, Italien, Spanien og Portugal giver alle mulighed for at leve under varmere himmelstrøg under et udlandsophold. Her skal du dog være forberedt på at lære sproget for at kunne begå dig lokalt (engelskkundskaberne aftager generelt, jo længere sydpå i Europa, du kommer – især blandt den ældre del af befolkningen). Hvis du er villig til at tage et sprogkursus, kan du få et fantastisk ophold i Sydeuropa. Lande som Kroatien og Grækenland bør også nævnes. Her skal du dog være opmærksom på, at lønniveauet er lavere end i Nordeuropa. Der er heller ikke det samme sociale og sundhedsmæssige sikkerhedsnet i disse lande som i resten af Europa. Du kan med fordel kontakte de pågældende landes ambassader (Kroatien: http://dk.mvep.hr/dk/, Grækenland: https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/denmark-en) for at få nærmere oplysninger om specifikke forhold. Også i disse lande gælder det, at sprogbarrieren kan være høj.

Ophold uden for EU

Der kan være særlige hensyn at tage, hvis du påtænker at tage ophold i et land uden for EU. Du skal muligvis søge visum og arbejdstilladelse, og der kan være særlige hensyn at tage til f.eks. sundhedsforsikring. Hvis du har familiemedlemmer eller venner, der er bosiddende i f.eks. Schweiz eller Serbien, kan de muligvis hjælpe dig på vej. Ellers er det bedste råd at kontakte det pågældende lands ambassade.

Afsluttende bemærkninger

Der kan gives ét helt overordnet råd til dig, der overvejer at tage et udlandsophold: Søg information i god tid. Overvej dine præferencer og forbehold. Brug her primært de officielle kilder: Udenrigsministeriet (http://um.dk/), Uddannelses- og Forskningsministeriet (https://ufm.dk/) og de pågældende landes danske ambassader. Der findes også adskillige blogs og diskussionsfora på internettet, hvor du kan drage nytte af andre danskeres udlandserfaringer. Held og lykke med dit udlandsophold!
Publiceringsdato 25.10.2018
Del på:
Bliv ansat hurtigt
Personlig rådgivning
Velkendte firmaer

Nyttige artikler

Anbefalede job

Oplev disse lande

Annonce